Biocyclische-Veganlandbouw 

Netwerk ter bevordering van biocyclische-veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen

Hartelijk welkom bij het netwerk ter bevordering van biocyclische-veganlandbouw

Dit netwerk wil de biocyclische-veganlandbouw (biologische & veganistische geheel plantaardige kringlooplandbouw) op de kaart zetten in Nederland en Vlaanderen. 

Deze vorm van landbouw is én biologisch én geheel plantaardig!

Biocyclische-veganlandbouw is biologische landbouw puur op plantaardige basis. Deze vorm van bio-landbouw sluit uit: het gebruik van commerciële landbouwhuisdieren alsmede het houden van dieren voor zuivel en slacht en maakt daarbij geen gebruik van meststoffen van dierlijke oorsprong. Bijzonder is hierbij de aandacht voor de biodiversiteit, een gezond bodemleven, een gesloten kringloop met een levende humus-opbouw.
In de Biocyclische-Veganlandbouw werken wij aan gezonde en eerlijke voeding. 

Speerpunten zijn:

  • Goed voor het milieu - CO2 opslag middels composttechnieken (bodemopbouw en humusvorming)
  • Goed voor de dieren - Diervrij produceren op de agrarische teeltbedrijven alleen met 100% plantaardige inputs
  • Goed voor de bodem - Mulchen, teeltrotatie, mengcultuur (mixed cropping), agroforestry, biodiversiteit
  • Goed voor de gezondheid - GMO-vrij, vrij van pathogenen, volledig transparant
  • Goed voor jou! - Biocyclische-Vegan producten zijn smaakvol, veilig & vegan   

Smaakvolle producten groeien in een gezonde bodem
Producten die mogen groeien in een gezonde bodem krijgen een goede smaak. Wij telen veilige en 100% plantaardige voeding en dit volledig diervrij en zonder dierlijke meststoffen. 

Om voldoende nutriënten te behouden op het bedrijf telen wij op een deel van het bedrijf stikstofbinders ofwel vlinderbloemigen (o.a. veldbonen, lupine, klaver en luzerne). Ook maken wij volop gebruik van mulch, snelle en langzaam rijpende compost en bokashi etc. 

De term 'biocyclische-veganlandbouw' (ook wel 'biologische-veganistische kringlooplandbouw') is in Nederland en Vlaanderen wellicht betrekkelijk nieuw. Echter zijn er in de EU zoals Duitsland, Oostenrijk en Griekenland en zelfs buiten de EU landen zoals Groot-Brittannië al veel telers lang mee actief.   

Wereldwijd en ook in Nederland (schatting >120.000 in NL) en Vlaanderen zijn er steeds meer mensen die overstappen naar een geheel vegan levensstijl. Deze consumenten zoeken naar vegan producten in de winkels. En maken vaak gebruik van het zgn. 'whole food plant-based' (wfpb) leefstijl. 

De volgende stap
In de toekomst zal de consument steeds meer vragen naar de oorsprong van het product. De consumentenwens zal steeds meer gericht zijn op een geheel veganistisch (vegan) product zonder dierlijke oorsprong en gebruik van dierlijke meststoffen en een product die het liefst biologisch geteeld is. De biologische telers en verwerkers en handelskanaal moeten er voor zorgen dat deze 'gaten' in de teelt & verwerking gedicht worden (closing the gaps). Het netwerk ter bevordering van Biocyclische-Veganlandbouw werkt aan een systeem waarbij biologische-werkende telers, d.m.v. kennisuitwisseling, ervaringen kunnen verzamelen met biocyclische-veganlandbouw en ook mogelijk is om gecertificeerd te worden voor handelsactiviteiten. Het label Biocyclic Vegan Standard geeft de consument een betrouwbaar label en een waarborg dat het product geheel biologisch & vegan zijn en voortkomt uit de Biocyclische-Veganlandbouw.  

Het netwerk ter bevordering van Biocyclische-Veganlandbouw wil graag als netwerkpartner in de Nederlandstalige streken (Nederland en Vlaanderen) werken aan een biocyclische-veganlandbouw-systeem. Dit eerst door het opbouwen van een netwerk tussen telers en (handels-) participanten en het bevorderen van deze vorm van landbouw en het verzorgen van herkenbaarheid van het label in het schap van boerderijwinkel, speciaalzaak en supermarkt.

 

 

 


E-mailen
Bellen