Biocyclische-Veganlandbouw 

Netwerk ter bevordering van biocyclische-veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen

Heerlijkheid de Hare - Oldemarkt


Een weiland omgetoverd tot biologische zelfoogsttuin & CSA.


Tuinder Martien Spitzen is in 2013 begonnen op geploegd weiland wat sinds 1990 in gebruik was als bio-gras-klaver-kruiden weide. Het is een zelfoogst tuin volgens het CSA systeem met abonnees die elke dag mogen oogsten. Op de tuinderij Heerlijkheid de Hare worden er ongeveer 50 soorten groenten plus aardappelen en aardbeien en een tiental kruiden geoogst.

De groente bedden zijn 100 cm breed en worden afgewisseld met gras-paden van 85 cm breed. De graspaden zorgen ervoor dat de groente ook geoogst kan worden als het nat is. Het gras wordt ge(mulch)maaid  en is dus maaimeststof ook voor de ernaast verbouwde groente. Het bodemleven, met name de schimmels zorgen voor de zijwaartse verspreiding. De graspaden worden nooit bemest. De grond wordt zo weinig en zo ondiep als mogelijk bewerkt om het bodemleven niet onnodig te storen. Er wordt bewust minimaal bemest en met name geen stikstof toegevoegd om een zo gezond en sterk mogelijk gewas te krijgen. Dit geeft meer smaak voor de consument en is minder aantrekkelijk voor plaag insecten. Een langzaam groeiend gewas zal ook meer mineralen en vezels bevatten. Ook aanwezig zijn een bloemenweide om zoveel mogelijk insecten soorten aan te trekken voor eventuele plaagbestrijding.  De meeste arbeid wordt geleverd door spierkracht en elektrisch aangedreven machines. Alle benodigde elektrische energie wordt opgewekt door eigen zonnepanelen.

www.heerlijkheiddehare.nl


E-mailen
Bellen