Biocyclische-Veganlandbouw 

Netwerk voor biocyclische-veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen

Waarom biologisch + Vegan?

3 x waarom
Kortweg zijn er drie goede argumenten voor biocyclische-veganlandbouw

1. Milieu en klimaat
We moeten doorpakken en onze verantwoordelijkheid nemen t.a.v. van vergaande reductie van CO2 en methaangassen van de intensieve veehouderij die een belangrijke oorzaak is van de opwarming van de aarde. Veehouderij en vleesproductie geeft daarbij ook veel milieuproblemen zoals bodemverontreiniging, verzuring en aantasting van biodiversiteit. Biocyclische-veganlandbouw is een bewust biologisch en duurzaam alternatief. In deze vorm van landbouw gaan de telers aan het werk met opslag van co2 in de bodem, inzetten van composttechnieken en telen van groenbemesters om zo de bodem en de humuslaag te verbeteren.   

2. Dierwelzijn
Er worden veel te veel productiedieren gehouden in Nederland en Vlaanderen en er zijn te veel intensieve veehouderijbedrijven. Dit is gek want naast het veroorzaken van veel dierenleed is het voortbrengen van producten uit de veehouderij is helemaal geen efficiënt systeem in onze voedselketen. Tevens wordt er te veel vruchtbare grond daardoor niet ingezet voor plantaardige voedselproductie. Plantaardige producten zijn veel efficiënter om de mensen te voeden en ook veel voedzamer. Dit zeker met het oog op toename van de wereldbevolking. Het telen van meer plantaardige producten is gewoon slimmer en draagt zorg voor een betere wereld.

3. Gezond leven
Door het eten van zo veel mogelijk biologische plantaardige voeding kan je zeer zorgvuldig het verschil maken en zo een bijdrage leveren aan een betere wereld. Door bewust gevarieerd plantaardig te eten blijf je bovendien fit en gezond. Niet voor niets eten veel topsporters biologisch en 100% plantaardig! Voedingsproducten uit een biocyclische-veganlandbouw zijn veilig, GMO vrij, en bevatten geen schadelijke ziekmakende pathogenen. Bovendien is de biocyclische-veganlandbouw betrouwbaar en transparant in alle facetten. 

Speerpunten zijn:

  • Goed voor het milieu - CO2 opslag middels composttechnieken (bodemopbouw en humusvorming)
  • Goed voor de dieren - Diervrij produceren op de agrarische teeltbedrijven alleen met 100% plantaardige inputs
  • Goed voor de bodem - Mulchen, teeltrotatie, mengcultuur (mixed cropping), agroforestry, biodiversiteit
  • Goed voor de gezondheid - GMO-vrij, vrij van pathogenen, volledig transparant
  • Goed voor jou! - Biocyclische-Vegan producten zijn smaakvol, veilig & vegan  

Vegan consumentenbesteding neemt toe
Steeds meer consumenten in Nederland en Vlaanderen stappen over op een vegan leefstijl (schatting > 100.000 in NL) en het aanbod aan vegan producten in het schap neemt logischerwijs toe. De herkomst van vegan producten moeten voor de consument herkenbaar zijn. Veel producten hebben dan ook een Vegan Label. Het mag dan als een vegan product verkocht worden. De vraag hierbij is of de oorspronkelijke bron-herkomst ook volledig vegan en dus diervrij is. Een aantal biologische bedrijven willen graag aantonen dat zij van de bron af aan volledig diervrij kunnen produceren. Deze bio-bedrijven werken met een zgn. gesloten kringloopsysteem en maken geen gebruik van dierlijk mest en dierlijke meststoffen. Om deze producten herkenbaar te labelen is er in de EU een Biocyclische Vegan label ontwikkeld door het Biocyclic Network en IFOAM. Biologische telers kunnen zich hierbij aansluiten. 

Ook de handel wil veilige, transparante en klimaatvriendelijke producten. Door supermarkten wordt er meer en meer ingezet op inkoop van veilige transparante producten vrij van schadelijke vervuiling.  

Wat is Biocyclische-Veganlandbouw?

In dit systeem hebben de biologische boeren en telers geen productiedieren en gebruiken geen dierlijke meststoffen (vaste mest, drijfmest, kippenmestkorrels enz.) of andere dierlijke stoffen zoals verenmeel, beendermeel, bloedmeel, haarmeel en chitine.
Het gebruik van productiedieren en het gebruik van dierlijke stoffen is dus niet toegestaan in de biocyclische-veganlandbouw. 
In plaats daarvan wordt er d.m.v. het toepassen van een kringloop een goede gebalanceerde bodemvruchtbaarheid bereikt door gebruik te maken van groenbemesters en stikstofbinders van vlinderbloemigen zoals peulvruchten, klavers en luzerne. 
Een deel van de vlinderbloemigen wordt samen met ander plantmateriaal geoogst waar langzaam rijpende compost van wordt gemaakt. Het overige deel wordt licht in de humuslaag ingewerkt of als mulch op de teeltlaag verspreid. Deze langzaam rijpende compost die soms wel 2 jaar blijft liggen wordt uiteindelijk terug over het land verspreid zodat er een vruchtbare humus ontstaat. Ook is het mulchen van de grond een vast onderdeel voor het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid.

Sinds november 2017 is deze standaard wereldwijd beschikbaar als een wereldwijde IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) standaard.

De richtlijnen van de biocyclische-veganlandbouw beschrijven de principes van een toekomstgerichte, kringloop- en vegan georiënteerde vorm van biologische landbouw en productie zonder het gebruik van dieren in de zin van de klassieke veehouderij die een negatieve bijdrage heeft op CO2-, milieu- en klimaatdoelstellingen. Biocyclische-vegan landbouw wil een bijdrage leveren om de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit te verhogen en de landproductiviteit te verbeteren.